ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Suporte Técnico

Atende chamados que envolva detalhes técnicos dos servidores.

Horário de Funcionamento:
Segunda a Sexta-feira das 06:00 as 24:00.
Sábados e Domingos das 09:00 as 22:00.

 Departamento Financeiro

Atende chamados que envolva pagamentos como: Faturas, cobranças, boleto, etc.

Horário de Funcionamento:
Segunda a Sexta-feira das 09:00 as 18:00.
Sábados das 09:00 as 12:00.

 Pré-venda

Atende chamados que envolva solicitações de planos com recursos diferenciados.

Horário de Funcionamento:
Segunda a Sexta-feira das 12:00 as 18:00.
Sábados das 12:00 as 18:00.

Powered by WHMCompleteSolution